İstanbul’da ‘’Dünya İnsani Zirvesi’’ düzenlendi. Zirveye katkıda bulunmak adına Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı da katıldı
3. Grup Satın Alma ve Taşınır Eğitimi (16-21 Mayıs 2016)
Koruyucu Aile 1. Kademe Uygulayıcı Eğitimi (09-13 Mayıs 2016)
HER ÇARŞAMBA BİR KONU "Geliştirilen Ana Babalık"
HER ÇARŞAMBA BİR KONU "Bir Memleket Sevdalısı Tevfik İleri"
Şehit Yakınları ve Gazilerin İş ve İşlemleri İle İlgili Mevzuat Uygulamalarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı (25-29 Nisan 2016)
Yaşlı Bakım Kuruluşları Sosyal Servislerinde Görevli Meslek Elemanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı(18-22Nisan 2016)
Engelli Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görevli Meslek Elemanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı(18-22Nisan 2016)
SED Hizmetini Yürüten İdarecilere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı (25-29 Nisan 2016, Antalya)
ASDEP Eğiticilerin Eğitimi Programı (16-22 Nisan 2016)
HER ÇARŞAMBA BİR KONU "STRES ve ÖFKE KONTROLÜ"
(1. Grup) Taşınır ve Taşınmaz Mal ile Bütçe İş ve İşlemlerini Yürüten Personel ile Satınalma ve İhale İş ve İşlemlerini Yürüten Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı
HER ÇARŞAMBA BİR KONU "YESEVİ'DEN YUNUS'A"
Huzurevi ve Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcılarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı” 05-10 Nisan 2016
Engelli Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcılarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı(05-10 Nisan 2016)

DUYURULAR