SİVİL SAVUNMA SERVİS GÖREVLİLERİ VE İKOS GÖREVLİLERİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI ( 2.GRUP) (21-26 KASIM 2016)
KORUYUCU AİLE HİZMETİNDE GÖREVLİ İL MÜDÜR YARDIMCILARI, BİRİM SORUMLULARI/ ŞUBE MÜDÜRLERİ, SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİLERİ İLE KURULUŞ MÜDÜRLERİNE YÖNELİK HİE (14-18 KASIM 2016)
SİVİL SAVUNMA SERVİS GÖREVLİLERİ VE İKOS GÖREVLİLERİNE YÖNELİK HİEP 1.GRUP (07-12 KASIM 2016)
Maaş ve Harcırah Ödemelerini Hazırlayan Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı (24-28 Ekim 2016)
Sevgi Bir Kuş'un 3. Sayısı Çıktı
Resmi Yazışma Kuralları Hizmet İçi Eğitim Programı (07-10 Haziran 2016)
SED Hizmetini Yürüten Meslek Elemanlarına Yönelik HİEP (23-27 Mayıs 2016)
Proje Hazırlama Eğitim Programı (30 Mayıs-03 Haziran 2016)
HUKUK MÜŞAVİRLERİ VE AVUKATLARA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI (11-15 ve 14-18 Mayıs 2016)
Yaşlı Destek Programı Eğitim ve Uygulama Çalıştayı (24-26 Mayıs 2016)
İl Müdürlüklerinde Evlat Edinme Hizmetini Yürüten Sosyal Çalışmacılara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı (23-27 Mayıs 2016)
Hizmet Modelleri İhtiyaç Programlarının Revize Çalıştayı (23-27 Mayıs 2016)
İstanbul’da ‘’Dünya İnsani Zirvesi’’ düzenlendi. Zirveye katkıda bulunmak adına Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı da katıldı
3. Grup Satın Alma ve Taşınır Eğitimi (16-21 Mayıs 2016)
Koruyucu Aile 1. Kademe Uygulayıcı Eğitimi (09-13 Mayıs 2016)

DUYURULAR