Resmi Yazışma Kuralları Hizmet İçi Eğitim Programı (07-10 Haziran 2016)
SED Hizmetini Yürüten Meslek Elemanlarına Yönelik HİEP (23-27 Mayıs 2016)
Proje Hazırlama Eğitim Programı (30 Mayıs-03 Haziran 2016)
HUKUK MÜŞAVİRLERİ VE AVUKATLARA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI (11-15 ve 14-18 Mayıs 2016)
Yaşlı Destek Programı Eğitim ve Uygulama Çalıştayı (24-26 Mayıs 2016)
İl Müdürlüklerinde Evlat Edinme Hizmetini Yürüten Sosyal Çalışmacılara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı (23-27 Mayıs 2016)
Hizmet Modelleri İhtiyaç Programlarının Revize Çalıştayı (23-27 Mayıs 2016)
İstanbul’da ‘’Dünya İnsani Zirvesi’’ düzenlendi. Zirveye katkıda bulunmak adına Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı da katıldı
3. Grup Satın Alma ve Taşınır Eğitimi (16-21 Mayıs 2016)
Koruyucu Aile 1. Kademe Uygulayıcı Eğitimi (09-13 Mayıs 2016)
HER ÇARŞAMBA BİR KONU "Geliştirilen Ana Babalık"
HER ÇARŞAMBA BİR KONU "Bir Memleket Sevdalısı Tevfik İleri"
(4.Grup) Satınalma ve İhale İş ve İşlemleri - Taşınır ve Taşınmaz Mal ile Bütçe İş ve İşlemlerini Yürüten Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı (23-28 Mayıs 2016)
Şehit Yakınları ve Gazilerin İş ve İşlemleri İle İlgili Mevzuat Uygulamalarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı (25-29 Nisan 2016)
Yaşlı Bakım Kuruluşları Sosyal Servislerinde Görevli Meslek Elemanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı(18-22Nisan 2016)

DUYURULAR