ANKA Temel Personel Eğitimi (4 GRUP HALİNDE) (EK ONAY YAYIMLANMIŞTIR)