Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Eğitimin Olur'u Yayınlanmıştır. (Katılımcı ve Eğitim Programı)


Sonraki Sayfa: “Harcama Birimlerinde Satın Alma İş ve İşlemlerine İlişkin Görevi Yerine Getiren Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Anketi”

Önceki Sayfa : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ(21-25 AĞUSTOS 2017) ONAY YAYIMLANMIŞTIR