AİLE VE BOŞANMA SÜRECİ DANIŞMANLIĞI TEMEL VE SÜPERVİZYON EĞİTİMİ ( 18-22 ARALIK 2017)

 Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde ve Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde “Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Temel ve Süpervizyon Eğitimi” 18-22 Aralık   2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
 Program, 18 Aralık 2017 Pazartesi günü, Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Rahime BEDER ŞEN’in açılış konuşması ile  başlamıştır.
 Her iki eğitim programına,  taşra teşkilatında görev yapan 160 Psikolog, Sosyal Çalışmacı ve PDR mezunundan oluşan meslek elemanı  katılmıştır.
 Eğitim programında katılımcılara “Boşanma Süreci ve Sonrasında Psikopatoloji, Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlık Hizmetinin Değerlendirilmesi, Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı, Temel Psikiyatrik Bilgilendirme, Psikiyatrik Rahatsızlıkların Aileye Etkisi, Temel Danışmanlık Becerileri, Boşanma Sürecinde ve Sonrasında Çocuk, Danışmanlık Esnasında Kullanılabilecek Teknikler, Boşanma Sürecinde Sosyal Çalışmacıların Desteği, Boşanma Sürecinde ve Sonrasında Görülen Psikopatolojiler, Boşanma ve Hukuksal Sorunlar” konularında eğitim verilmiştir. Katılımcılar eğitimin son iki gününde gruplara ayrılarak 3 grup halinde “Boşanma Sonrası Danışmanlık Oturumlarının İncelenmesi” konusunu işlemişlerdir.
 Eğitim programı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim TAŞKESTİ’nin yaptığı kapanış konuşmasının ardından katılım belgelerinin dağıtılması ile sona ermiştir.
 


Sonraki Sayfa: Huzurevi Ve Huzurevi-Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezleri İle Engelli Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri Müdürlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı (13-17 Kasım 2017)

Önceki Sayfa : ALO 183 ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞTAYI (7-8 ARALIK 2017)