Huzurevi Ve Huzurevi-Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezleri İle Engelli Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri Müdürlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı (13-17 Kasım 2017)

     Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde “Huzurevi ve Huzurevi-Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezleri Müdürleri ile Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Müdürlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı” 13-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
     Program, 13 Ekim 2017 Pazartesi günü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal İNALTEKİN’in açılış konuşması ile başlamıştır.
     Her iki eğitim programına  taşra teşkilatında görev yapan 200 kuruluş müdürü  katılmıştır.
     Eğitim programında katılımcılara, “Yaşlı Bakım Hizmetleri Mevzuatı, Çalışanlarda Stres, Tükenmişlik ve Çalışma Verimliliğini Artırma, HYBRM’de Özel Bakım Yaşlısına Sosyal Destek Hizmetleri, Denetim Sorunları ve Rehberlik, İl Müdürlüğünde Yaşlılara Yönelik Yapılan İş ve İşlemler, Kuruluşların İdari-Mali Sorunları ve Çözümü, Yaşlı Nakil ve Tertipler ve Aile Bilgi Sistemi, Disiplin Nakli İş ve İşlemleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Aile İçi Şiddetle Mücadele, Yaşlıların Kuruluşa Uyumunun Desteklenmesi, Kuruluş Onayları ve Görüşler, Huzurevlerinde Erişilebilirlik Uygulamaları, Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Güncel Gelişmeler, Bakım Hizmet Modelleri ve Yeni Yaklaşımlar, Engelli Bakım Hizmeti Mevzuatı, Acil Yerleştirme Genelgesi, Ödenek İş ve İşlemleri, Umutevlerinin İşleyişi, Engellilerde Vesayet, Kısıtlama, Nafaka, Miras konularında Yaşanan Sorunlar, Engelli Hakları ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar, Bireysel Bakım Planlaması konularında eğitim verilmiştir. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünde görevli eğitici tarafından Genç Gönüllüler Projesi hakkında bilgi verilmiştir. Programın son gününde tüm görevlilerin katılımıyla kuruluşların talep ve önerileri  cevaplandırılmıştır.
   Eğitim programı, Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Daire Başkanı Coşkun GÜRBOĞA, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Daire Başkanı Hulusi Armağan YILDIRIM ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal İNALTEKİN’in yaptığı konuşmaların ardından katılım belgelerinin dağıtımı ile sona ermiştir.Sonraki Sayfa: Taşınır Kayıt Yetkililerine İlişkin Hizmet İçi Eğitici Eğitim Programı (23-27 Ekim 2017)

Önceki Sayfa : AİLE VE BOŞANMA SÜRECİ DANIŞMANLIĞI TEMEL VE SÜPERVİZYON EĞİTİMİ ( 18-22 ARALIK 2017)