Koruyucu Aile 1. Kademe Uygulayıcı Eğitimi (09-13 Mayıs 2016)

     Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile  Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde  “Koruyucu Aile Birinci Kademe Uygulayıcı Eğitimi” 09-13 Mayıs  2016 tarihleri arasında Antalya ili  Alanya ilçesinde  gerçekleştirilmiştir.
     Eğitim Programı; Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Yanında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı V. Hakkı BİLGİÇ’in konuşmalarıyla başlamıştır.
Koruyucu  Aile  Birinci Kademe Uygulayıcı Eğitimi Programı’na  taşra teşkilatında görev yapan 95  meslek elemanı  katılmıştır. Ayrıca taşra teşkilatından 16 eğitici de programda  görev almıştır.
     Eğitime katılan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi’ Kadir AKBULUT Kişilik Oluşumu ve Aile, İletişim ve Grup Eğitimi Becerileri, Eğitimlerde Zor İnsanlarla Başa Çıkmak, Eleştiri ve Öfkeli Tutumları Karşılama ve Sakinleştirme konularında paylaşımda bulunmuştur.
     Koruyucu Aile 1. Kademe Eğitim Paketinde yer alan modüllerin yazım ekibinde yer alan Sosyal Çalışmacı Bülent YILDIRIM, Celal KARACIK ve Şükür KILIÇ’da Modüllerin Geliştirilme Süreci, Nasıl Uygulanacağı, Koruyucu Aile Eğitimlerinden Beklenen Yarar ve eğitimin amacına ulaşmasında özellikle dikkat edilecek konulara ilişkin olarak bilgi vermişlerdir.
     İnteraktif bir ortamda gerçekleşen eğitimde, koruma altındaki çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi, koruyucu ailenin görevleri ve becerileri, korunmaya muhtaç çocuğun davranışları ve iletişim, ihmal, istismar ya da kötü muamelenin çocukta oluşturduğu travma, çocuğun koruyucu aileye gelişi-uyumu-bu süreçte karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları, korunmaya muhtaç çocuğun öz ailesinin etkisi ve çocukla iletişimi ile çocuğun koruyucu aileden ayrılması konularını kapsayan bilgiler  aktarılmıştır.
 


Sonraki Sayfa: HER ÇARŞAMBA BİR KONU "Geliştirilen Ana Babalık"

Önceki Sayfa : 3. Grup Satın Alma ve Taşınır Eğitimi (16-21 Mayıs 2016)