Maaş ve Harcırah Ödemelerini Hazırlayan Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı (24-28 Ekim 2016)


      Strateji Geliştirme Başkanlığınca düzenlenen ve  Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen “ Maaş ve Harcırah Ödemelerini Hazırlayan Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”  24-28 Ekim 2016  tarihleri arasında Antalya ilinde  gerçekleştirilmiştir.

      Eğitim Programı, Strateji Geliştirme Başkanı Cahit DURMUŞ’un açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

      Söz konusu hizmet içi eğitim programına  Mutemetlik kadrosunda olan ya da fiilen bu işi yapan  204 personel katılmıştır.
           
      Eğitim programında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Mutlu Karaca AYBAR, Maliye Bakanlığı Uzmanı Süleyman ÖGRETEN ve Bahadır ALAN ile Merkez Teşkilatından eğitim görevlileri; “Personel Ödemeleri Süreci”, ”Harcırah Ödemeleri ve İlgili Mevzuat”, ”Maaş Ödemeleri ve İlgili Mevzuat”, ”Harcırah ve Maaş Ödemeleri İle İlgili Örnek Uygulamalar” konularında sunum yapmışlardır. 
        
     Program süresince katılımcıların eğitim sürecine etkin olarak katıldıkları, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alış-verişinde bulunuldukları gözlenmiştir.
 
       Eğitim  Programı , genel değerlendirme ve kapanış konuşmaları ardından katılım belgelerinin verilmesi ile sona ermiştir.