Taşınır Kayıt Yetkililerine İlişkin Hizmet İçi Eğitici Eğitim Programı (23-27 Ekim 2017)

     Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde ve Strateji Geliştirme Başkanlığı işbirliğinde “Taşınır Kontrol, Konsolide ve Kayıt Yetkililerine Taşınır Mal Yönetmeliği Çerçevesinde Verilecek Taşınır Mal İşlemlerine İlişkin Uygulamalı Hizmet İçi Eğitici Eğitim Programı” 23-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
     Program, 23 Ekim 2017 Pazartesi günü, Strateji Geliştirme Başkanlığı  Bütçe ve Performans Daire Başkanı Ziyafettin KILIÇOĞLU’nun konuşması ile başlamıştır.
     Eğitim programına merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 220 personel katılmıştır.
    Eğitim programının 1.gün sabah bölümünde, Antalya Defterdarlığında görevli Maliye Uzmanı tarafından 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu Kapsamında Taşınır Mal Yönetmeliği hakkında bilgi verilmiştir. Öğleden sonra ise Yatırım Envanter Takip Sistemi anlatılmıştır.
Katılımcılara diğer günlerde, “Taşınır Mal Yönetmeliği Mevzuatı, Taşınmaz Yönetmeliği Mevzuatı, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde Taşınır Mal İşlemlerinin Uygulamalı Anlatımı, Tesis İşlemleri ve Taşınır İşlem Fişlerine İlişkin İşlemler, Çıkış ve Kayıttan Düşme İşlemleri, Kayıt Araması ve Stok Takibine İlişkin İşlemler, Taşınır Rapor İşlemleri, Harcama Birimi ve Muhasebe Birimi arasındaki İşlemler ve Yıl Sonu İşlemleri, Teslim Belgesi, Taşınır İadesi ve Taşınır Listesine İlişkin İşlemler, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde Taşıt Kayıt İşlemlerinin Uygulamalı Anlatımı, Merkez, İl Müdürlükleri ve Kuruluşlar Envanter Programı (MİLKEP) konularında eğitim verilmiştir. Eğitim programı 27 Ekim 2017 tarihinde katılım belgelerinin dağıtım töreni ile sona ermiştir.

 
 


Sonraki Sayfa: Hukuk Müşavirleri Ve Avukatlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı (11-15 Ve 14-18 Ekim 2017)

Önceki Sayfa : Huzurevi Ve Huzurevi-Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezleri İle Engelli Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri Müdürlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı (13-17 Kasım 2017)