Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığı

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMANLIK TEZLERİ

Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcıları tarafından hazırlanan ve 2010 yılında basılan Uzmanlık Tezleri

1. Yoksullukla Mücadelede Proje Destekleri ve Proje Desteklerinin Zaman Serisi Olarak Modellenmesi - Ersin Biçer

2. Türkiye'de Çocuk Yoksullugu - Şebnem Avşar Kurnaz

3. Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Proje Destekleri - Samet Güneş

4. Avrupa Birliği'nin Sosyal Politikası Çerçevesinde Güney Avrupa Sosyal Devlet Modeli ve Türkiye - Pınar Günal

5. Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri - Orhan Bilge

6. Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği - M. Seyid Pehlivan

7. Küreselleşme ve Yoksulluk Birleşmiş Milletler UNDP ve Dünya Bankası Göstergeleri Işığında Bir Analiz -  Münir Tireli

8. Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi - Tijen Şahin

9. Sosyal Yardım Alanında SYDV ve STK İşbirliği Sorunlar Çözüm Önerileri - Ozan İlter

10. Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki Keçiören Örneği - Semiha Boybek

11. ŞNT Programı için Yapılan Başvuruların Zaman Serileri ile Modellenmesi - Ahmet Fatih Ortakaya

12. Ülkemiz Vatandaşı Olmayanlara Yapılan Sosyal Yardımlar Bir Politika Önerisi Denemesi - M. Ali Küçükçavuş

13. Yoksulluk Kültürü Yaklaşımına Eleştirel Bir Bakış - Fatih Özdoğan

14. Yoksullukla Mücadele Beşeri Sermaye İlişkisi - Dr. Nevzat Fırat Kunduracı

15. Yoksullukla Mücadelede Avrupa'nın ve Türkiye'nin Sosyal Yardım Modeli - Ersin Kaya

16. Yoksullukla Mücadelede İstihdamın Rolü - Ferhat Odabaşı

17. Türkiye’de ve Dünyada Şartlı Nakit Transferi Uygulamaları - Caner Esenyel

18. Kentteki Kadının Yoksulluğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün Kadın Yoksulluğuyla Mücadele Politikaları - N. Janset Dinçoflaz

Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcıları tarafından hazırlanan ve 2011 yılında basılan Uzmanlık Tezleri

1. Sosyal Yardım Alanında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Örnek Model Sosyal Yardım Bilgi Sistemi - Umut İsmail Yeşilırmak

2. Genel Esaslarıyla Türk Hukuku’nda Vakıf Müessesesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları - Ahsen Arıöz Bozkuş

3. AB Ülkeleri ve Türkiye’deki E-içerme Uygulamalarının Karşılaştırılması - Bekir Sıtkı Saz