Birimlerimiz

Görsel Yayınlar ve Uzaktan Eğitim Birimi
Birim Sorumlusu
Nihal TAYLAN

İrtibat Tel: 0312 705 57 04
E-posta: ntaylan@ailevecalisma.gov.tr

 
Eğitim Planlama ve Uygulama Birimi

Birim Sorumlusu
Tayyar BAHAR

İrtibat Tel: 0312 705 57 02
E-posta: tayyar.bahar@ailevecalisma.gov.tr

Yönetim Hizmetleri Birimi

Birim Sorumlusu
Mehtap DOĞAN

İrtibat Tel: 0312 705 57 13
E-posta: mehtap.dogan@ailevecalisma.gov.tr