Birimlerimiz

Görsel Yayınlar ve Uzaktan Eğitim Birimi
Şube Müdürü
Nihal TAYLAN

İrtibat Tel: 0312 705 57 04
E-posta: ntaylan@ailevecalisma.gov.tr

 
Yayın ve Dokümantasyon Birimi
Şube Müdürü
Tanıl Can BAYOĞLU

İrtibat Tel: 0312 705 57 05
E-posta: Can.Bayoglu@ailevecalisma.gov.tr
Eğitim Planlama ve Uygulama Birimi

Şube Müdürü
Tayyar BAHAR

İrtibat Tel: 0312 705 57 02
E-posta: tayyar.bahar@ailevecalisma.gov.tr

Yönetim Hizmetleri Birimi

Birim Sorumlusu
Mehtap DOĞAN

İrtibat Tel: 0312 705 57 13
E-posta: mehtap.dogan@ailevecalisma.gov.tr