Birimlerimiz

Eğitim Planlama ve Uygulama Birimi

Araştırmacı
Nazmi ŞANLISOY

İrtibat Tel: 0312 705 57 06
E-posta: 
nazmi.sanlisoy@ailevecalisma.gov.tr

Yayın ve Dokümantasyon Birimi
Şube Müdürü
Tanıl Can BAYOĞLU

İrtibat Tel: 0312 705 57 05
E-posta: can.bayoglu@ailevecalisma.gov.tr
Uzaktan Eğitim Birimi
Birim Yöneticisi
Mehtap DOĞAN

İrtibat Tel: 0312 705 57 03
E-posta: mehtap.dogan@ailevecalisma.gov.tr


 
Yönetim Hizmetleri Birimi

Şube Müdürü
Nihal TAYLAN

İrtibat Tel: 0312 705 57 04
E-posta: 
ntaylan@ailevecalismavecalisma.gov.tr