Afet ve Acil Durumlarda Psiko-Sosyal Müdahale Becerilerini Arttırma HİE (10-11 Şubat 2017) Onay Yayınlanmıştır.