3. Grup Satın Alma ve Taşınır Eğitimi (16-21 Mayıs 2016)

     Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde ve Strateji Geliştirme Başkanlığı işbirliğinde planlanan  "3. Grup Satınalma ve İhale İş ve İşlemlerini Yürüten Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı" ile "3.Grup Taşınır ve Taşınmaz Mal ile Bütçe İş ve İşlemlerini Yürüten Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim  Programı" 16 – 21 Mayıs 2016 tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirilmiştir.
     Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Ahmet ÇOBAN’ın açılışını yapmış olduğu eğitim programlarında Bakanlığımız eğitim görevlileri yanında Kamu İhale Kurumundan gelen eğiticiler tarafından eğitimler verilmiştir.
     "3. Grup Satınalma ve İhale İş ve İşlemlerini Yürüten Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı"na merkez ve taşra teşkilatından 179 personel katılım sağlamış ve 5 eğitici tarafından “Mali Konular ile İlgili Genel Sorunlar ve İç Denetim Başkanlığı Bulguları ve 4734 ve 4735 sayılı Kanun ile  İkincil Mevzuat “ konularında eğitimler verilmiştir.
     "3.Grup Taşınır ve Taşınmaz Mal ile Bütçe İş ve İşlemlerini Yürüten Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim  Programı" na merkez ve taşra teşkilatından 200 personel katılım sağlamış ve 5 eğitici tarafından “2016 Bakanlık Bütçesi ile ödenek kullanımı ve bütçe cetvellerindeki ilgili hükümler ve uygulaması” “Ek Ders ve OHA Yetkilerinin talep ve kullanımı” “Kesin Hesap, kamu zararı ve kişi borçları uygulamalı anlatım” “Bakanlığımızın 2016 yılı Yaıtırm Programı ve Uygulamaları anlatımı” “Taşınır Mal Yönetmenliğinin anlatımı” “Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde,TKYS'de Taşınır sisteminin uygulamalı anlatımı” “Zimmet İşlemleri,Dayanıklı Taşınırların Bilgileri,Kayıttan Düşme İşlemleri “ ve “Taşınmaz Yönetmeliği ve Taşınmaz iş ve işlemleri” konularında eğitimler verilmiştir.
     Program boyunca, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alış-verişinde bulunulmuştur.
     Katılımcıların program boyunca eğitim sürecine etkin olarak katıldıkları ve program sayesinde moral ve motivasyonlarını artırdıkları gözlenmiş olup ayrıca bölgedeki tarihi ve turistik yerleri de görme fırsatı bulmuşlardır. 


Sonraki Sayfa: Koruyucu Aile 1. Kademe Uygulayıcı Eğitimi (09-13 Mayıs 2016)

Önceki Sayfa : İstanbul’da ‘’Dünya İnsani Zirvesi’’ düzenlendi. Zirveye katkıda bulunmak adına Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı da katıldı