HUKUK MÜŞAVİRLERİ VE AVUKATLARA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI (11-15 ve 14-18 Mayıs 2016)

     Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde ve Hukuk Müşavirliği işbirliğinde Planlanan Hukuk Müşavirleri ve Avukatlara Yönelik  Hizmet İçi Eğitim Programı  1. Grup 10-15 Mayıs 2016, 2. Grup 14-18 Mayıs 2016  Tarihleri arasında Ankara’nın Haymana İlçesinde gerçekleştirilmiştir.
     I.Hukuk Müşaviri Ahmet Murat ALTUĞ’un da katılmış olduğu Eğitim Programına taşra teşkilatından 1.grupta 39, 2. Grupta 40 olmak üzere toplam 79  Hukukuk müşaviri ve avukat katılmıştır. Hizmet İçi Eğitim programında Adalet Akademisinden 4 hakim, 2 savcı eğitim görevlisi olarak görev almıştır.
     Programda “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair Kanun Uygulamaları, Evlat Edinmede Rızanın Aranması, İş Kanunun ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında asıl İşveren- alt işveren ilişkisi ve sorumlulukları, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında korunma kararı alınması ve kaldırılması, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma kararı alınması ve kaldırılması, Adli Yargı İlk Derece Mah. İle Bölge Adliye Mah. Görev ve Yetkileri ile Ceza Muhakemesi Kanunu Kapsamında İstinaf ve Temyiz Yolları” gibi konular akademik düzeyde ele alınmıştır. Sonraki Sayfa: Yaşlı Destek Programı Eğitim ve Uygulama Çalıştayı (24-26 Mayıs 2016)

Önceki Sayfa : Proje Hazırlama Eğitim Programı (30 Mayıs-03 Haziran 2016)