Proje Hazırlama Eğitim Programı (30 Mayıs-03 Haziran 2016)

       Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca düzenlenen “Proje Hazırlama Eğitim Programı" 30 Mayıs-03 Haziran 2016 tarihleri arasında ve taşra teşkilatı personelinin katılımıyla Aydın ilinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitim programı geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında da 3 grup halinde merkez teşkilatı personeline yönelik olarak gerçekleştirilmişti. 
       Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Ankara Kalkınma Ajansından toplam 4 eğitim görevlisinin eğitici olarak yer aldığı eğitim programına, Bakanlığımız taşra teşkilatından proje hazırlama konusunda görevli/istekli/deneyimli toplam 205 personel katılım sağlamıştır.
       Katılımcılara “Uluslararası Fon Kaynakları, Türkiye-AB Mali İşbirliği, PCM Temel Kavramları, Analiz ve Grup Çalışmaları, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Matris Hazırlama Grup Çalışması, Proje Fişi Doldurulması, İhale ve Proje Bütçesi Hazırlanması” konularında eğitimler verilmiştir.
       Eğitim programı boyunca katılımcıların eğitimleri ilgi ile takip ettikleri, eğiticilerle devamlı görüş alış-verişinde bulundukları ve çoğu katılımcının ileriye dönük proje hazırlıkları yaptıkları gözlenmiştir.
      Ayrıca eğitim programı sayesinde katılımcıların moral ve motivasyonlarını artırdıkları ve bölgedeki tarihi ve turistik yerleri görme fırsatı buldukları ifade edilmiştir.
       İlerleyen süreçte proje hazırlıklarını tamamlayan ve fonlardan yararlanmak üzere proje başvurusunda bulunacak olan ekipler için yılsonuna doğru ikinci bir eğitimin yapılmasının kurumsal anlamda yararlar sağlayacağı değerlendirilmiştir.    


Sonraki Sayfa: HUKUK MÜŞAVİRLERİ VE AVUKATLARA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI (11-15 ve 14-18 Mayıs 2016)

Önceki Sayfa : SED Hizmetini Yürüten Meslek Elemanlarına Yönelik HİEP (23-27 Mayıs 2016)