SHM MÜDÜRLERİ VE SHM'LERDEN SORUMLU İL MÜDÜR YARDIMCILARINA YÖNELİK HİEP (08-12 ŞUBAT 2018)

     Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde ve Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde “SHM Müdürleri ve SHM’lerden Sorumlu İl Müdür Yardımcılarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı” 08-12 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
      Program, 08 Şubat 2018 Perşembe günü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim TAŞKESTİ’nin açılış konuşması ile  başlamıştır.
      Eğitim programına,  taşra teşkilatında görev yapan 279 Kuruluş Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı katılmıştır.
      Eğitim programında katılımcılara “SHM Yönetmeliğine Göre SHM’lerin Doğru Kurgulanması ve Koruyucu Önleyici Hizmetlerin Sunumu, ASDEP Görevlilerinin SHM’lerde İstihdamı  ile İlgili İş ve İşlemler, Engelli Bakım Hizmetleri ve Diğer Konularda Yaşanan Sorunlar, SHM’lerde İhtiyaç Duyulan Ek Ders Ücreti Karşılığı Personelin İstihdamı, Araç Kiralama Yetkisi Talebi, Ödenek Talepleri, ALO 183 Hattına SHM’lerle İlgili Gelen Şikayetlerin Değerlendirilmesi, SED Dosyaları ve Diğer Konularda Yaşanan Sorunlar, SHM İhtiyaç Programına Göre SHM’lerde Olması Gereken Bölümlerin Standardizasyonu, SHM İzleme Modülünün Tanıtımı, ŞÖNİM Hizmetleri ve Diğer Konularda Yaşanan Sorunlar, Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığının SHM Müdürleri ile Paylaşacağı Hususlar, SHM Bölgesinde Risk Haritasının Çıkarılması ve Uygulanması, Afet Yangın ve Deprem Durumlarında SHM’lerde Geliştirilen Hizmet Modeli, SHM’lerde Suriye’li Misafirlere Yönelik Verilen Hizmetlerde Uygulama Birliği, ADEM ve SODAM’larda Verilen Hizmetlere SHM’lerin Katkısı, Sosyal Hizmet Merkezlerinin Etkinliğinin Arttırılması, Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının SHM Müdürleri ile Paylaşacağı Hususlar, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün SHM Müdürleri ile Paylaşacağı Hususlar” konularında eğitim verilmiştir.
      Eğitimin son gününde katılımcıların, çalıştıkları kuruluşlarda yaşadıkları sorunlarla ilgili sordukları sorular Toplum Hizmetleri .Daire Başkanı Hayrullah KÖKEN ve Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim TAŞKESTİ tarafından cevaplandırılmıştır.
       Eğitim programı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim TAŞKESTİ’nin yaptığı kapanış konuşmasının ardından katılım belgelerinin dağıtılması ile sona ermiştir.


Sonraki Sayfa: ALO 183 ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞTAYI (7-8 ARALIK 2017)

Önceki Sayfa : EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM 2017-2018 YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ (29-30 MART 2018)